Ceník ošetření a služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

Zdravotní prohlídka nástupní, profesní _______ 1000,- Kč

Zdravotní vyšetření na řidičský průkaz _______ 1000,- Kč

Zdravotní prohlídka pro prodloužení zbrojního pasu _______ 1000,- Kč

Prodloužení řidičského průkazu _____ 500,- Kč

Vystavení zdravotního průkazu _____ 250,- Kč

Vystavení zbrojního průkazu _______ 1200,- Kč

Výpis pro umístění do DPS, DD _____ 250,- Kč

Výpis bolestného _____ 400 – 1000,- Kč

Potvrzení pro sportovní aktivity___400,-Kč

Potvrzení o studiu na VŠ, SŠ dokumentů _____ 100,- Kč

Kopírování 1 A4 strana _____ 10,- Kč

CCC test mimo termín hrazený pojišťovnou _____ 300,- Kč

Ztráta CCC testu (test na okultní krvácení)__300,-Kč

Očkování nehrazené ze státního pojištění ______ 200,- Kč

Výpis z dokumentace pro zaměstnavatele______ 500,- Kč

Změna pobytu v PN, vycházek ______ 50,- Kč

EKG nehrazené ze zdravotního pojištění _______ 200,- Kč

Předoperační vyšetření nehrazené ze zdrav.pojištění včetně EKG, zhodnocení lab.výsledků a vyjádření k možnosti anestezie  ______ 1000,- Kč

Smluvní pokuta při neomluvené absenci na objednaný termín_____ 100,- Kč

Duplikáty tiskopisů při ztrátě, ev.propadnutí doby použitelnosti_____ 50,- Kč

Výpis z dokumentace pro komerční pojišťovny, úřady, banky, posouzení bolestného dle rozsahu ________ 400-1000,- Kč

Vyjádření způsobilosti pro ÚP_______ 100,- Kč

Kopie kompletní dokumentace_______ 1500,- Kč+ 10,-Kč za stránku

 

Ceník je platný od 1.1.2024