Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

 

Zdravotní prohlídka nástupní, profesní, vyšetření na řidičský průkaz, prohlídka pro prodloužení zbrojního pasu _______  500,- Kč

Prodloužení řidičského průkazu _____ 400,- Kč

Vystavení zdravotního průkazu _____ 250,- Kč

Vystavení zbrojního průkazu _______ 600,- Kč

Výpis pro umístění do DPS _____ 250,- Kč

Výpis bolestného _____ 300 – 1000,- Kč

Výpis pro pojišťovny _____ 300 – 1000,- Kč

Potvrzení o studiu na VŠ, SŠ dokumentů _____ 100,- Kč

Kopírování 1 A4 strana _____ 5,- Kč

CCC test mimo termín hrazený pojišťovnou _____200,- Kč

Očkování nehrazené ze státního pojištění ______ 150,- Kč

Výpis z dokumentace pro zaměstnavatele______ 300,- Kč

Administrativní úkon, vystavení náhradní PN, žádost změny pobytu ______ 50,- Kč

EKG nehrazené ze zdravotního pojištění _______ 200,- Kč

Vyšetření pro předoperační vyšetření nehrazené ze zdrav.pojištění ______ 650,- Kč

 

 

Ceník je platný od 1.9.2019